Privacy statement

Privacy statement

De Krakeling bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. De Krakeling gebruikt voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u ook daarvoor toestemming heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde wijzigen en intrekken door dit via e-mail of op een andere wijze aan ons mee te delen. De Krakeling verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via e-mail de Krakeling hiervan op de hoogte stellen.