Ga direct naar:

Algemene voorwaarden

U leest alles over uw rechten en plichten in de RECRON-voorwaarden. Deze duidelijke afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Als u ze zorgvuldig doorleest, weet u precies waar u aan toe bent bij Allurepark De Krakeling.

Privacy statement

De Krakeling bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. De Krakeling gebruikt voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u ook daarvoor toestemming heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde wijzigen en intrekken door dit via e-mail of op een andere wijze aan ons mee te delen. De Krakeling verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via e-mail de Krakeling hiervan op de hoogte stellen.

Snelkoppelingen